1-1-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima
739-8524 JAPAN
Tel: +81-824-24-6810
Fax: +81-824-22-7076